Fri 30, Oct 2015 at 17:51:29   |  Rais akutana na waangalizi wa Uchaguzi kutoka EAC
Thu 13, Aug 2015 at 16:11:06   |  MKUTANO WA 32 WA BARAZA LA MAWAZIRI
Fri 29, May 2015 at 13:15:10   |  HOTUBA YA BAJETI MEAC 2015/2016
Mon 23, Feb 2015 at 10:29:11   |  PRESIDENT SPEECH EAC SUMMIT FEB 20, 2015
Mon 17, Nov 2014 at 16:38:03   |  EALA to Hold Plenary in Nairobi Next Week
Mon 08, Sep 2014 at 11:36:07   |  House Passes Key Resolution on PWDs

Mission

Kuhakikisha ushiriki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kujenga Jumuiya
iliyoshamiri ni wenye tija na unaolinda maslahi ya Taifa.

Vision

Kuwa na Jumuiya iliyoshamiri na inayoiwezesha Tanzania kunufaika Kiuchumi, Kijamii na Kisiasa.

Introduction

Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki (MEAC) iliundwa kwa Tamko la Rais tarehe 4 Januari 2006, ikiwa ni azma ya Serikali katika kutekeleza na kuimarisha usimamizi wa uendelezaji wa mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Chimbuko la uanzishwaji kwa Wizara hii ni Ibara ya 8 (3a) ya Mkataba inayozitaka Nchi Wanachama kuanzisha Wizara mahsusi za kusimamia na kuratibu uendelezaji wa mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo, nchi zote tano wanachama zimezingatia makubaliano haya kwa kuanzisha Wizara hizo. Hivyo, Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki ilianzishwa ili kusimamia na kuratibu uendelezaji wa matangamano na kuiwezesha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunufaika ipasavyo katika mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.